Novinky společnosti

  • Postup operace filtračního lisu

    (1) Kontrola před filtrací 1. Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je přívodní a výstupní potrubí, zda netěsné nebo ucpané spojení, zda je rám potrubí a lisovací desky filtru a filtrační tkanina udržována v čistotě a zda je přívodní čerpadlo kapaliny a ventily jsou normální. 2. Zkontrolujte, zda ...
    Přečtěte si více
  • Provoz filtračního lisu

    1. Stiskněte filtrační desku: připojte napájecí zdroj, nastartujte motor a stiskněte filtrační desku filtračního lisu. Před stisknutím filtrační desky věnujte pozornost kontrole počtu filtračních desek, které musí splňovat požadavky. Mezi těsnicími plochami nesmí být žádné cizí předměty ...
    Přečtěte si více